I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25-05-2018, heeft Renate Pit Photography de privacyverklaring aangepast. Renate Pit Photography draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt.

Renate Pit Photography verwerkt twee verschillende soorten gegevens:

 • Persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Het kan hier gaan om:

 • Voor- en achternamen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen

Waarom worden er persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om een relatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden
 • Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten
 • Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen
 • Om bestelde producten op het juiste adres te leveren
 • Om fraude of oplichting te voorkomen
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Voor archiefdoeleinden

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd, omdat we u bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en u mogelijk over een paar jaar nog een foto wilt bestellen.

We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze gegevens alleen als u dit goed vindt. Als u een wijziging heeft of wilt u de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@renatepit.nl.

Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

 • Computer
 • Externe harddisk in eigen beheer
 • Back-up externe harddisk in eigen beheer

Daarnaast kunnen gegevens, in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Accountant, welke onze administratie en belastingaangifte verzorgt
 • Leveranciers van albums of wanddecoratie, om uw bestelde producten te kunnen leveren
 • Leveranciers van online albums

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Renate Pit Photography. Deze draagt nooit gegevens aan derden over als de reden hiervoor niet in uw belang is. Ook zijn deze gegevens beveiligd met een wachtwoord en kunnen nooit zonder toestemming door derden worden ingezien.

Aan leveranciers worden nooit persoonsgegevens verstrekt. Mocht dat ooit nodig zijn, dan zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden zodat er duidelijke afspraken bestaan en uw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens:

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over u zeggen dan alleen naam, telefoonnummer of adresgegevens.

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Het kan gaan om:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Huwelijkse staat
 • Gezinssamenstelling
 • Foto’s
 • Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond.

Waarom worden er bijzondere persoonsgegevens verzameld?

Bijzondere persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen
 • Om uw producten af te laten drukken
 • In het gerechtvaardigd belang van Renate Pit Photography om een (artistiek) portfolio te kunnen tonen op de website.
 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media i.v.m. het promoten en verkopen van de diensten en producten van Renate Pit Photography.
 • Voor archiefdoeleinden

Hoe lang worden deze bijzondere persoonsgegevens opgeslagen?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Niet geleverde en geleverde foto’s worden 1 jaar bewaard. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Wij bewaren uw foto’s 1 jaar.

Andere gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard omdat we u graag op de hoogte houden met voor u relevante informatie.

We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze alleen als u dit goed vindt (m.u.v. foto’s, omdat hierop ook copyright rust).

Heeft u een wijziging of wilt u de gegevens laten verwijderen, meldt het aan: info@renatepit.nl

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Digitale foto’s en andere bijzondere persoonsgegevens:

 • Computer
 • Externe harddisk in eigen beheer
 • Back-up externe harddisk in eigen beheer

Daarnaast kunnen gegevens in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Accountant, welke onze administratie en belastingaangifte verzorgd
 • Leveranciers van albums of wanddecoratie, om de bestelde producten te kunnen leveren
 • Leveranciers van online albums

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Renate Pit Photography. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Aan leveranciers worden nooit persoonsgegevens verstrekt. Mocht dat ooit nodig zijn, dan zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden zodat er duidelijke afspraken bestaan en uw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Bezoekgegevens:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Renate Pit Photography gebruikt deze analyses om de werking van de website te kunnen verbeteren en zet dit in voor promotie- en marketing doeleinden. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@renatepit.nl.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Bovenstaande privacyverklaring is opgesteld op 01-04-2019.

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekst bestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).